Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2010

Κόβει δρομολόγια ο ΟΣΕ

Εξετάζεται από τον ΟΣΕ η διακοπή των δρομολογίων των τρένων προς Πάτρα
και Πύργο με το αιτιολογικό ότι είναι ζημιογόνα. Οι εργαζόμενοι
υποστηρίζουν ωστόσο ότι πρόκειται για πλασματικά στοιχεία που η
Διοίκηση του ΟΣΕ επικαλείται για να υλοποιήσει μία τέτοια απόφαση.